Interim opdrachten op het raakvlak van ICT/Marketing. Project management.